Lid worden

Home » Lid worden

Waarom lid worden van onze vereniging?

Voor slechts 25 euro wordt u (opnieuw) lid van Prader-Willi Vlaanderen v.z.w.

Als lid krijgt u

  • gratis deelname aan onze aangepaste familiedag en aan onze informatieve contactdag.
  • nieuwsbrieven en nieuwsflashes met nieuws over het PWS, verslagen van onze activiteiten, informatieve brochures, handige flyers, …
  • een luisterend oor bij problemen en alle inzet om u in de mate van het mogelijke te helpen en bij te staan

We trekken voor u op prospectie, nemen deel aan symposia en congressen om onze stem te laten horen en u beter te informeren.

Daarnaast is het belangrijk dat we een zo groot mogelijke groep vertegenwoordigen zodat we kunnen aankloppen bij beleidsmakers en zorginstanties. Zo kunnen we ijveren voor de meest gepaste zorg en omkadering voor mensen met het PWS en hun omgeving.

Stort nu € 25 per gezin op:

Prader-Willi Vlaanderen v.z.w.
BE35 0013 1865 0837
BIC: GEBABEBB
Vermelding: Lidgeld + (Jaartal)

Steunend lid worden?

Voor slechts 10 euro wordt u steunend lid van Prader-Willi Vlaanderen v.z.w. Door dit te doen, steunt u ons in de uitbouw van onze organisatie. U zal ook nieuwsbrieven en nieuwsflashes ontvangen.

Hoe wordt u lid?

Bij betaling van het lidgeld of steunend lidgeld mailt u naar info@praderwillivlaanderen.be de volgende gegevens:

  • Naam en voornaam (van beide ouders indien koppel)
  • Naam PW kind en geboortedatum
  • Volledig adres
  • Tel. nr(s). en gsm nr(s)
  • E-mailadres(sen)

U geeft al dan niet toelating om foto’s waar u en uw familie op staan op onze website en op FB te plaatsen

Uw gegevens worden zonder uw toestemming nooit aan derden doorgegeven.