Uitnodiging Reünie op 19 oktober

Home » Uitnodiging Reünie op 19 oktober

Uitnodiging Reünie op 19 oktober

Beste ouders,
familieleden en nauw betrokken zorgverleners,


Vele jaren geleden – in 1987 – startte de Prader-Willi vereniging, vanuit de nood aan informatie en
lotgenotencontact, haar parcours naar wat nu een bloeiende organisatie is. In de loop van de vele
jaren zijn heel wat meisjes, jongens, vrouwen en mannen met PWS – bij wijze van spreken – de revue
gepasseerd. Velen onder hen zijn nog steeds lid, anderen hebben de band met de vereniging wat
verloren en helaas zijn er ook enkelen niet langer onder ons.


Het omgaan met de problematiek van het Prader-Willi syndroom is voor alle betrokkenen een
dagelijkse zorg. Net daardoor zijn de vele voorbije ontmoetingsdagen zo waardevol geweest
omdat iedereen de kans kreeg om zijn bekommernissen te uiten en ervaringen te delen terwijl de
kinderen mekaar op een ontspannen manier beter leerden kennen. Het zijn blijvende mooie
herinneringen.


We zijn intussen 37 jaar (wablieft!?) verder en samen met vele anderen vragen wij ons af hoe het
met al die personen met PWS, hun ouders en/of familieleden gaat.


Om dit te vernemen kan het niet beter gebeuren dan door jullie, ouders, broers en/of zussen of
nauw betrokken familieleden/zorgverleners
uit te nodigen voor een “reünie”. In de eerste plaats
willen wij jullie de kans bieden om elkaar bij een hapje en een drankje ( opnieuw) te ontmoeten
(voor sommigen na vele jaren). Wij zijn er van overtuigd dat we tientallen verhalen, ervaringen en
herinneringen kunnen delen. Daarnaast willen we van de gelegenheid gebruik maken om te
polsen welke activiteit of welk aanbod, te organiseren door de vereniging, voor jullie interessant
kan zijn.


Jullie zijn van harte welkom op zaterdag 19 oktober 2024 om 14 uur in Bloc 2030,
Columbiastraat 110 in Antwerpen 2030 (Luchtbal). Het cultureel centrum is bereikbaar met
het openbaar vervoer (tram, trein) en er is voldoende goedkope parkeerplaats voor wie met
de auto komt.


Noteer de datum alvast in jullie agenda. De definitieve uitnodiging volgt nog na de grote
vakantie.


Deze namiddag wordt gratis aangeboden door de vereniging.


Toch eventjes vermelden dat er geen opvang voorzien is voor de PWS personen zelf. Zij zijn wel
heel erg welkom op onze volgende familiedag op zondag 21 september 2024! Meer details
verneem je daar later over. Het zou heel fijn zijn om hen daar eens opnieuw te ontmoeten en het
zal zeker een blij weerzien zijn voor heel wat 20-plussers.


Vriendelijke groeten,
Leen en Wilfried
Het bestuur van Prader-Willi Vlaanderen